70 - Chine

Vendredi 30/06 - Chine - Xiamen Vendredi 30/06 - Chine - Xiamen Vendredi 30/06 - Chine - Xiamen Vendredi 30/06 - Chine - Shanghai Vendredi 30/06 - Chine - Shanghai Samedi 01/07 - Chine - Shanghai - Concession Francaise Samedi 01/07 - Chine - Shanghai Samedi 01/07 - Chine - Shanghai Samedi 01/07 - Chine - Shanghai Samedi 01/07 - Chine - Shanghai - Vieux Shanghai Samedi 01/07 - Chine - Shanghai Samedi 01/07 - Chine - Shanghai - Stephanie Samedi 01/07 - Chine - Shanghai Samedi 01/07 - Chine - Shanghai - Ceremonie du the Samedi 01/07 - Chine - Shanghai Samedi 01/07 - Chine - Shanghai - Le Bund Samedi 01/07 - Chine - Shanghai - Le Bund Samedi 01/07 - Chine - Shanghai - Le Bund Samedi 01/07 - Chine - Shanghai - Le Bund Samedi 01/07 - Chine - Shanghai - Le Bund Samedi 01/07 - Chine - Shanghai - Le Bund Samedi 01/07 - Chine - Shanghai - Le Bund Lundi 03/07 - Chine - Shanghai Lundi 03/07 - Chine - Shanghai Lundi 03/07 - Chine - Shanghai Lundi 03/07 - Chine - Shanghai Lundi 03/07 - Chine - Shanghai Lundi 03/07 - Chine - Shanghai Lundi 03/07 - Chine - Shanghai Lundi 03/07 - Chine - Shanghai Lundi 03/07 - Chine - Shanghai Lundi 03/07 - Chine - Shanghai - Pudong Lundi 03/07 - Chine - Shanghai - Pudong Lundi 03/07 - Chine - Shanghai - Pudong Lundi 03/07 - Chine - Shanghai - Pudong Lundi 03/07 - Chine - Shanghai - Pudong Lundi 03/07 - Chine - Shanghai Jeudi 06/07 - Chine - Shanghai Jeudi 06/07 - Chine - Shanghai Jeudi 06/07 - Chine - Shanghai Jeudi 06/07 - Chine - Shanghai Jeudi 06/07 - Chine - Shanghai Jeudi 06/07 - Chine - Shanghai Vendredi 07/07 - Chine - Shanghai Vendredi 07/07 - Chine - Shanghai Vendredi 07/07 - Chine - Shanghai Vendredi 07/07 - Chine - Shanghai Samedi 08/07 - Chine - Environs de Pekin Samedi 08/07 - Chine - Grande muraille Samedi 08/07 - Chine - Grande muraille Samedi 08/07 - Chine - Grande muraille Samedi 08/07 - Chine - Grande muraille Samedi 08/07 - Chine - Grande muraille Samedi 08/07 - Chine - Grande muraille Samedi 08/07 - Chine - Grande muraille Samedi 08/07 - Chine - Grande muraille Samedi 08/07 - Chine - Grande muraille Samedi 08/07 - Chine - Grande muraille Samedi 08/07 - Chine - Grande muraille Samedi 08/07 - Chine - Grande muraille Samedi 08/07 - Chine - Grande muraille Dimanche 09/07 - Chine - Pekin - Decoup canard Dimanche 09/07 - Chine - Pekin Dimanche 09/07 - Chine - Pekin Dimanche 09/07 - Chine - Pekin Dimanche 09/07 - Chine - Pekin Dimanche 09/07 - Chine - Pekin Dimanche 09/07 - Chine - Pekin Dimanche 09/07 - Chine - Pekin Dimanche 09/07 - Chine - Beijing Dimanche 09/07 - Chine - Beijing Dimanche 09/07 - Chine - Beijing Dimanche 09/07 - Chine - Beijing Dimanche 09/07 - Chine - Beijing Dimanche 09/07 - Chine - Beijing Dimanche 09/07 - Chine - Beijing Dimanche 09/07 - Chine - Beijing Dimanche 09/07 - Chine - Beijing Dimanche 09/07 - Chine - Beijing Dimanche 09/07 - Chine - Beijing Dimanche 09/07 - Chine - Beijing Lundi 10/07 - Chine - Beijing Lundi 10/07 - Chine - Beijing Lundi 10/07 - Chine - Beijing Lundi 10/07 - Chine - Beijing Lundi 10/07 - Chine - Beijing - Wanfuting Lundi 10/07 - Chine - Beijing - Wanfuting Lundi 10/07 - Chine - Beijing - Chaoyang Lundi 10/07 - Chine - Beijing - Tiananmen Lundi 10/07 - Chine - Beijing - Tiananmen Lundi 10/07 - Chine - Beijing - Tiananmen Mardi 11/07 - Chine - Beijing - Cite interdite MArdi 11/07 - Chine - Beijing - Cite interdite Samedi 08/07 - Chine - Grande muraille Mardi 11/07 - Chine - Beijing - Cite interdite Mardi 11/07 - Chine - Beijing - Cite interdite Mardi 11/07 - Chine - Beijing - Cite interdite Mardi 11/07 - Chine - Beijing - Cite interdite Mardi 11/07 - Chine - Beijing - Cite interdite Mardi 11/07 - Chine - Beijing - Cite interdite Mardi 11/07 - Chine - Beijing - Cite interdite Mardi 11/07 - Chine - Beijing - Cite interdite Mardi 11/07 - Chine - Beijing - Cite interdite Mardi 11/07 - Chine - Beijing - Cite interdite Mardi 11/07 - Chine - Beijing - Cite interdite Mardi 11/07 - Chine - Beijing - Cite interdite Mardi 11/07 - Chine - Beijing - Cite interdite Mardi 11/07 - Chine - Beijing - Cite interdite Mardi 11/07 - Chine - Beijing - Cite interdite Mardi 11/07 - Chine - Beijing - Cite interdite Mardi 11/07 - Chine - Beijing - Cite interdite Mardi 11/07 - Chine - Beijing - Cite interdite Mardi 11/07 - Chine - Beijing - Cite interdite Mardi 11/07 - Chine - Beijing - Place Tienanmen Mardi 11/07 - Chine - Beijing - Place Tienanmen Mardi 11/07 - Chine - Beijing - Place Tienanmen Mardi 11/07 - Chine - Beijing - Place Tienanmen Mardi 11/07 - Chine - Beijing Mercredi 12/07 - Chine - Beijing - Temple Lama Mercredi 12/07 - Chine - Beijing - Temple Lama Mercredi 12/07 - Chine - Beijing - Temple Lama Mercredi 12/07 - Chine - Beijing - Temple Lama Mercredi 12/07 - Chine - Beijing - Temple Lama Mercredi 12/07 - Chine - Beijing - Temple Lama Mercredi 12/07 - Chine - Beijing - Temple Lama Mercredi 12/07 - Chine - Beijing Mercredi 12/07 - Chine - Beijing - Hutong Mercredi 12/07 - Chine - Beijing - Hutong Mercredi 12/07 - Chine - Beijing - Hutong Mercredi 12/07 - Chine - Beijing - Hutong Mercredi 12/07 - Chine - Beijing - Hutong Mercredi 12/07 - Chine - Beijing Mercredi 12/07 - Chine - Beijing Mercredi 12/07 - Chine - Beijing Jeudi 13/07 - Chine - Xi an Vendredi 14/07 - Chine - Xi an Vendredi 14/07 - Chine - Xi an Vendredi 14/07 - Chine - Xi an - Armee en terre cuite Vendredi 14/07 - Chine - Xi an - Armee en terre cuite Vendredi 14/07 - Chine - Xi an - Armee en terre cuite Vendredi 14/07 - Chine - Xi an - Armee en terre cuite Vendredi 14/07 - Chine - Xi an - Armee en terre cuite Vendredi 14/07 - Chine - Xi an - Armee en terre cuite Samedi 15/07 - Chine - Xi an Samedi 15/07 - Chine - Xi an Samedi 15/07 - Chine - Xi an Samedi 15/07 - Chine - Xi an - Remparts Samedi 15/07 - Chine - Xi an - Remparts Samedi 15/07 - Chine - Xi an - Remparts Samedi 15/07 - Chine - Xi an Samedi 15/07 - Chine - Xi an Samedi 15/07 - Chine - Xi an Samedi 15/07 - Chine - Xi an - Quartier Musulman Samedi 15/07 - Chine - Xi an - Quartier Musulman Samedi 15/07 - Chine - Xi an - Quartier Musulman Samedi 15/07 - Chine - Xi an - Quartier Musulman Samedi 15/07 - Chine - Xi an - Quartier Musulman Samedi 15/07 - Chine - Xi an - Quartier Musulman Samedi 15/07 - Chine - Xi an - Quartier Musulman Samedi 15/07 - Chine - Xi an Samedi 15/07 - Chine - Xi an